Kezelt adatok köre: név, lakcím, állampolgárság, születési hely, születési idő, telefonszám

 

Adatkezelés célja: bejelentkezés lebonyolítása

 

Adatkezelés jogalapja: – szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b, pontja)

– születési idő vonatkozásában (1990. évi C tv. 30-31§, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c, pontja)

 

Adatok forrása: érintettől

 

Adattovábbítás: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére

 

Adatok törlésének határideje: – foglalás során kapott személyes adatok kezelésére az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig kerül sor

– kivéve:

– név, lakcím (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig)

– név, életkor (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL tv. 78§ (3) és 202§ (1) alapján a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig)